Książki

Baculewski K., Polska twórczość kompozytorska 1945-1984, Kraków 1987
Cegiełła Janusz, Wojciech Kilar (w:) Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, Kraków 1976
Machowska Antonina, hasło: 'Kilar" (w:) Encyklopedia Muzyczna PWM, t. V, Kraków 1997
Malatyńska M., Malatyńska-Stankiewicz A., Scherzo dla Wojciecha Kilara, Kraków 2002 (Księgarnia PWM)
Podobińska Klaudia, Polony Leszek, Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem KilaremKraków 1997  Fragment publikacji  (Księgarnia PWM)
Polony Leszek, Kilar. Żywioł i modlitwa, Kraków 2005 (Księgarnia PWM)


Artykuły, wywiady

Abramek Rufin, Angelus. Jasnogórski rodowód dzieła Wojciecha Kilara, część I (w:) "Jasna Góra" 1985 nr 3
Abramek Rufin, Angelus. Jasnogórski rodowód dzieła Wojciecha Kilara, część II (w:)  "Jasna Góra" 1985 nr 4
Binkowski Jerzy,  Laur dla Wojciecha Kilara, „Twoja Muza” 2004 nr 5
Chłopecki Andrzej, Wojciech Kilar. An eighty-year old, "Quarta", nr 6, 2012
Cichy Daniel, Alfabet Wojciecha Kilara (w:) "Tygodnik Powszechny" 30/22.07.2012
Dołowska Alicja, Kilar nasz narodowy (w:) "Niedziela" 2012 nr 29
Droba K., - Nowy festiwal muzyki współczesnej, w: „Ruch Muzyczny” 1988 nr 6
Głowacki W. - Władza nie lubi inteligencji, w: „Dziennik” 9.07.2009
Gowarzewska-Griessgraber Regina, Wach-Malicka Henryka Witalizm w najlepszym wydaniu, "Twoja Muza" 2007 nr 5
Gruszka-Zych Barbara, Harmonia ducha (w:) Gość Niedzielny 2012 nr 24
Kołodziej J., Nie całą łapą a tylko koniuszkami palcóww: „Ekran” 1981 nr 12
Kominek M., Białystok: inauguracja sezonu w Filharmonii, w: „Ruch Muzyczny” 1978 nr 22
Łukaszewski Marcin Tadeusz, Na Jasnej Górze odnalazłem wolną Polskę ... i siebie, „Twoja Muza” 2004 nr 5
Łukaszuk Robert, Tutaj poczułem jej matczyną rękę (w:) "Jasna Góra" 2002 nr 9 (224)
Nowy Jork chwali dzieło polskiego kompozytora, w: „Kultura USA” 1966 nr 37
Malatyńska-Stankiewicz Agnieszka, Kompozytor: zawód dla lenia (w:) Dziennik Polski, 2002
Marczyński Jacek, Lista przebojów Kilara (w:) "Rzeczpospolita" 14.07.2012
Marczyński Jacek, Miłość porusza gwiazdy i słońce, „Twoja Muza” 2005 nr 5
Marczyński Jacek, Poczułem się bezbronny. Rozmowa z Wojciechem Kilarem o jego "September Symphony" oraz o Ameryce przed i po zamachach na Nowy Jork (w:) "Rzeczpospolita" 7.09.2011
Mieszkieło Urszula, Music inspired by the Moving Image, (w:) "Quarta" 2010 nr 3
Polony Leszek, Angelus Wojciecha Kilara. Refleksje nad partyturą (w:) "Jasna Góra" 1986 nr 6
Polony Leszek, Inauguracyjny koncert S. Kawalli, w: „Ruch Muzyczny” 1985 nr 26
Sowińska Iwona, Nie pyta, a wie. O muzyce filmowej Wojciecha Kilara (w:) "Ruch Muzyczny" 2012 nr 19
Sowiński Zdzisław, Wotum wdzięczności (w:) "Jasna Góra" 1986 nr 6
Wieroński M. Samoobrona sztuki europejskiej i nowe tendencje w muzyce, w: „Ekran” 1978 nr 2
Wilczek-Krupa Maria, 80.urodziny Wojciecha Kilara (w:) "Twoja Muza", 2012 nr 3
Wilczek-Krupa Maria, Minimalizm typowo polski (w:) "Kwarta" nr 3, 2012
Wybraniec E., Nie chcę uchodzić za kogoś, kim nie jestem, w: „Poglądy” 1976 nr 24A
Żukowska-Sypniewska Izabela, Poloneza czas zacząć. O muzyce filmowej Wojciecha Kilara, „Kino” 1999 nr 10

Recenzje

Hesford B. - Vratislavia Cantans, w: „Musical Opinion” 1984 nr X
Kaczyński T. - „Bogurodzica” Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1976 nr 23
Kaczyński T. - „Krzesany” Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1974 nr 23
Markiewicz L. - „Riff 62” Wojciecha Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1963 nr 2
Markiewicz L. - „Springfield Sonnet” Wojciecha Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1965 nr 17
Pawlik-Żmudzińska E. - Wojciech Kilar - „Kościelec 1909”, w: „Festiwal Muzyki Polskiej w roku Jubileuszowym 75-lecia istnienia Filharmonii w Warszawie”, Warszawa 1976
Pisarenko O. - Festiwalowy brulion - „Exodus” Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1981 nr 23
Pociej B. - „Herbsttag” Wojciecha Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1961 nr 21
Polony L. - „Angelus”, w: „Jasna Góra” 1986 nr 6
Zieliński T. - „Générique” Wojciecha Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1963 nr 22
Zieliński T. - „Training 68” Wojciecha Kilara, w: „Ruch Muzyczny” 1968 nr 23


Inne

Czyżewski H., Wybrane zagadnienia z problematyki współczesnej notacji muzycznej, w: „Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku” 1967 nr 5
Kalicińska M., Koncepcja muzyki Wojciecha Kilara w polskich filmach fabularnych K. Zanussiego, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski 1982
Machowska Antonina, Warsztat kompozytorski Wojciecha Kilara na przykładzie utworów z lat 1972–1983, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński 1986
Solińska E. - W salonie muzycznym, Bydgoszcz 1986