I Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara2013-02-06

W dniach 15-22 lutego 2013 w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się I Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. Będzie to okazja do zaprezentowania melomanom nie tylko twórczości patrona Festiwalu, którego dzieła zabrzmią na koncertach inauguracyjnym i finałowym, ale także utworów Henryka M. Góreckiego, Zbigniewa Bargielskiego, Pawła Łukaszewskiego i wielu innych. W ramach Festiwalu odbędą się także warsztaty wokalne pt. Zabawa głosem, prowadzone przez duet Sol et luna (Mieczysław i Sabina Litwińscy).

Program I I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara

Twórczość Wojciecha Kilara na przykładzie kina polskiego2013-02-05

Fundacja Dziedzictwo Kresowe zorganizowała konkurs literacki dla młodzieży w wieku 14-20 lat, stale zamieszkałej poza granicami Polski na pracę pt. „Twórczość Wojciecha Kilara na przykładzie kina polskiego”. Forma literacka pracy konkursowej jest dowolna (opowiadanie, wiersz, reportaż, felieton, esej, nowela, bajka i inne), musi być ona napisana w języku polskim i być dziełem własnym, wcześniej nie nagradzanym.

Pracę należy przesłać do 15 marca 2013 roku na adres Fundacji, wyniki zostaną ogłoszone 29 kwietnia 2013. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Wojciecha Kilara i rozbudzanie zainteresowań młodzieży polskiego pochodzenia polską kulturą, sztuką i tradycją.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie Fundacji.